Anasayfa | Hakkımızda
 
 
 

RCT Kimdir  ?
RCT  bir varlık yönetim şirketidir.

RCT ‘nin tarihçesi ve ortaklık yapısı nasıldır?
12/05/2005 tarihinde kurulmuştur.
RCT  Varlık Yönetim Şirketi’nin  %100'ü Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na aittir.

RCT  Faaliyet Konuları nelerdir? 

Bankaların katılım bankalarının ve diğer mali kurumların alacakları ile diğer varlıklarını satın(devir) alınması ve satılması,

Satın alınan alacakların borçlusundan tahsil edilmesi, varlıkları nakde çevrilmesi veya bunları yeniden yapılandırarak satılması, amacı ile ilgili her nevi menkul, gayrimenkul malları, ayni hakları satın alabilir veya iktisap edebilir, zilyetliğinde bulundurabilir, ariyet verebilir, kira ile tutabilir, finansal kiralama haricinde kiraya ve alt kiraya verebilir, satabilir veya sair hukuki veya ticari tasarrufta bulunulması,

3.şahısların menkul ve gayrimenkulleri ve alacakları üzerinde kendi lehine ipotek, rehin, intifa ve sair teminatlar tesis edebilir, kira sözleşmelerini tapuya şerh ettirilmesi, 3. şahısların borçlarının teminatı olarak şirket menkul, gayrimenkul ve varlıklarının ve/veya doğmuş, doğacak hak ve alacaklarının tümü veya bir kısmı üzerinde ipotek, rehin veya sair takyidat tesis edilmesi, tesis edilen söz konusu hakları fek edilmesi

 
  Telif Hakkı 2010 ® Rct Varlık Yönetim A.Ş. Anasayfa | Hakkımızda | İş Ortaklarımız | İletişim TMSF İştirakidir
Grapixel New Media